dapūsti dapučia dapūtė

dapūsti dapučia dapūtė
×dapū̃sti, dàpučia, dàpūtė (hibr.) 1. tr., intr. LVI438 pripūsti. 2. tr. J užpūsti. \ pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; išpūsti; nupūsti nupučia nupūtė; papūsti; parpūsti; perpūsti; prapūsti; pripūsti; razpūsti; supūsti; užpūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • antpūsti — antpū̃sti, añtpučia, añtpūtė (ž.) 1. tr. LL101 užnešti, pučiant vėjui: [Kerpių] sėklos yra didei smulkios ir nu vėjų didei lengvai gal būti antputamos S.Dauk. 2. tr. pučiant užtikti, rasti: Vėjai neantpūtė tokio dvaro, paukščiai neantlėkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipūsti — apipū̃sti, apìpučia, apìpūtė, appū̃sti tr. 1. SD236, K, Š bent kiek paliesti pučiant: Eik, gaspadinėle – vėjas apipūs, palengvės ant širdies J.Balt. Lauke ją apipūtė speigas rš. Mokslininkai paimdavo bet kokį daiktą ir apipūsdavo jį tai šiltu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpūsti — atpū̃sti, àtpučia, àtpūtė 1. intr. pučiant priartėti (apie vėją): Atpūtė šiaurės vėjas, nupūtė vainiką KlvD127. Atpučia šiaurus vėjas: laužys tau žalias šakeles DvD110. Atpūsk, vėjelis, nuo rytelių, atnešk man kardelį nuo tėvelių NS1060. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpūsti — išpū̃sti, ìšpučia, ìšpūtė; SD421, Q54, R33 1. tr., intr. Ds išstumti, išvaryti, išnešti (apie vėją): Ir išpūtė mergelę iš juodojo laivelio JD97. Jei brolelių žiedelis pirktas, išpūsčiau į kraštelį Bs080. Aš pasamdyčiau šiaurų vėjužį, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupūsti nupučia nupūtė — nupū̃sti, nùpučia, nùpūtė 1. tr. Štk pučiant nugairinti (apie vėją): Puspūrę bulvių atkišo, ir tos pačios vėjo nupūstos, žaliuonim paėjusios J.Balt. Nors vėjo nupūsta, tečiaus buvo čiuini, niekas už baidyklę į kanapius negalėjo statyti M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papūsti — papū̃sti, pàpučia, pàpūtė; Q37, H156 1. intr. kiek pūsti (apie vėją): Papūsk, vėjeli, nuo tos pusės, atnešk žodelį nuog matušės JD2. Ir pàpūtė vėjelis, pasiūbavo laivelis (d.) Srj. An kaimų ne teip šiulta, vėjas geriau pàpučia Ds. Vėjui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parpūsti — parpū̃sti, par̃pučia, par̃pūtė 1. tr. pučiant parvaryti (apie vėją): Pūsk, vėjeli, pūsk, šiaurinėli, parpūsk juodą laivelį LB63. Ir parpūtė šiaurės vėjas margą gromatėlę KlvD35. 2. tr. R376, KII257 pučiant pargriauti (apie vėją): Šiaurinis vėjas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpūsti — 1. intr, tr. SD395, N, K kiaurai pereiti (apie vėją): Perpučia vėjas SD301. Žalioms arba šlapioms malkoms laikyti tinkamiausia vieta perpučiamuose pastatuose rš. Prie ežerui krūmiukai tokie būdavo, tai dabar suaugę, vėjas neperpučia Alks. Toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prapūsti — prapū̃sti, pràpučia, pràpūtė 1. tr., intr. K kiaurai pereiti (apie vėją): Parvežę namo, samanas paskleidžia žemėje, kai pradžiūsta – kloja tarp statomo namo sienojų, kad sienų neprapūstų rš. 2. tr., intr. OG378 išgairinti, pravėdinti: Kad vėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripūsti — pripū̃sti, prìpučia, prìpūtė; SD162, I 1. tr. N, K pučiant prinešti (apie vėją); Vėjas prìpūtė (pilnas) akis dulkių, smėlio NdŽ. 2. tr. pučiant atvaryti (apie vėją): Tas vėjas pripū̃s lietaus Ėr. Čia, mis[li]ni, vėjas visko prìpučia! Lp. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”